Site announcements

Test topic

Bởi Khoa CNTT KMA -

Tổng quan về chúng tôi


giphy.gif?cid=790b7611e7379502226e48af047333f326f5291df6d5fb3c&rid=giphy.gif&ct=s Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS) này ra đời nhằm hỗ trợ phương pháp giảng dạy và học tập kết hợp, giữa giảng dạy tập trung và giảng dạy trực tuyến, phục vụ cho trường Học viện Kỹ thuật mật mã (KMA).

giphy.gif?cid=ecf05e476x7dcptm7jt5z6kocl9k0euurllcz50wkub3p3ww&rid=giphy.gif&ct=ss Hệ thống tận dụng tối đa CNTT ứng dụng trong dạy & học để nâng cao hiệu quả đào tạo, tiết kiệm việc sử dụng cơ sở vật chất và mặt giờ lên lớp của CBGV và học sinh.

giphy.gif?cid=ecf05e47cqakwbe1lxk0swj952263x7nhwkzj50karu8vw5m&rid=giphy.gif&ct=s Ngoài ra, hệ thống cũng là một trong những giải pháp hàng đầu để đối phó với tình trạng dịch Covid-19 vẫn đang căng thẳng không chỉ tại nước ta mà còn trên toàn thế giới.


Các khoá học hiện tại

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (CNTT-ĐTVT)

Trình bày tổng quan kiến trúc máy tính, phân loại máy tính the...
Course

Nguyên Lý Hệ Điều Hành

Môn học Nguyên lý hệ điều hành cho sinh viên ATTT và CNTT.
Course

CÔNG NGHỆ MẠNG MÁY TÍNH - AT18C6D5

Mục tiêu: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản về CN MMT và kỹ năng thự...
Course

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Môn học là sự nối tiếp của môn "Lý thuyết Cơ sở dữ liệu" các em đã ...
Course